VKU

KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH


SV đăng ký tham gia seminar về Automovie của LG

SV các khóa K18,19,20 đăng ký tham dự Hội thảo do LG tổ chức ngày 30/05

Link đăng ký: https://docs.google.com/spreadsheets/d/141dtuYjOUIOIEWk6_FqOSQlDoQsrs4DE449lMnTXHVY/edit#gid=0

Thời hạn đăng ký đến 17h00 ngày 25/05.

BÌNH LUẬN

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Liên kết hữu ích

Liên kết hữu ích