VKU

KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH


Kế hoạch triển khai thực tập doanh nghiệp Khóa 20

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC TẬP DOANH NGHIỆP 

Khóa 20 (Hệ Đại học) - Học kỳ 2 năm học 2021-2022

 

Danh sách phân công GVHD sinh viên Thực tập Doanh nghiệp (đối với K20)
Danh sách GVHD
và Kế hoạch cụ thể kèm theo.
Kế hoạch

BÌNH LUẬN

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Liên kết hữu ích

Liên kết hữu ích