VKU

KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH


Đăng ký nhóm thực hiện Đồ án Chuyên ngành 2 (Học kỳ 2, năm học 2021-2022) đối với Khóa 2018 khoa Khoa học máy tính

Khoa KHMT thông báo đăng ký nhóm thực hiện Đồ án Chuyên ngành 2 (Học kỳ 2, năm học 2021-2022) khóa 2018 khoa Khoa học máy tính theo link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUdR9G5H-PIYapu2zU6inNwCc2m0XtL-eW4PZ5XtHWMLkKfw/viewform?usp=sf_link

- Thời gian đăng ký: Từ ngày 21/02/2022 đến ngày 24/02/2022

- Mỗi nhóm tối đa 02 thành viên (trong đó có 1 trưởng nhóm). 

- Mỗi nhóm chỉ cần 1 người đăng ký, ghi đầy đủ họ tên, mã sinh viên, thông tin theo mẫu của các thành viên trong nhóm.

BÌNH LUẬN

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Liên kết hữu ích

Liên kết hữu ích