VKU

KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH


 Ngày đăng: 14-04-2021

Với số lượng hơn 1.700 sinh viên đang theo học, chiếm hơn 2/3 tổng sinh viên toàn trường, Khoa Khoa học Máy tính dẫn đầu về qui mô đào tạo sinh viên với các ngành đào tạo trọng tâm : Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, thiết kế mỹ thuật số…

 Ngày đăng: 05-02-2021

Thông tin về quy mô hoạt động: LCĐ Khoa CNTT gồm có 25 chi Đoàn: trong đó có 01 Chi Đoàn Giáo Viên và 24 Chi Đoàn Sinh Viên Ngoài ra có một số CLB hoạt động dưới sự tổ chức của LCĐ như: - Đội CTXH thuộc khoa CNTT: Được thành lập bởi SV khoa CNTT năm 2014, đội CTXH trợ giúp BCH LCĐ tổ chức các hoạt động cho các bạn Sinh viên trong khoa. Ngoài ra đội còn tích cực tham gia các phong trào do Đoàn cấp trên tổ chức. - Nhóm Hy Vọng: Do nhóm sinh viên khoa Công Nghệ Thông Tin thành lập nên từ năm 20Liên kết hữu ích