VKU

KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH


 Ngày đăng: 05-02-2021
 Ngày đăng: 05-02-2021

http://vku.udn.vn/danh-ba/khoa-khoa-hoc-may-tinh

 Ngày đăng: 05-02-2021
 Ngày đăng: 05-02-2021

Các định hướng nghiên cứu của Khoa CNTT tập trung vào những nội dung sau: software engineering, data science and AI, digital analytic, IoT and Robotics. Mục tiêu của khoa là duy trì và phát triển nghiên cứu ở đẳng cấp quốc tế và hợp tác thường xuyên với các cơ sở nghiên cứu ở trong và ngoài nướcĐối tác - hợp tác

Liên kết hữu ích