VKU

KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH


Cơ cấu tổ chức

| 1061 lượt xem

 

Ban lãnh đạo Khoa Khoa học máy tính

Trưởng khoa: TS. Nguyễn Đức Hiển

Email: ndhien@vku.udn.vn; ĐT: 0905734949 

-         Phụ trách chung, chịu trách nhiệm toàn diện trước Hiệu trưởng về mọi hoạt động của khoa.

-         Trực tiếp phụ trách các mảng công việc:

o   Xây dựng chiến lược phát triển;

o   Phát triển chương trình đào tạo;

o   Hoạt động đào tạo;

o   Khảo thí và Đảm bảo chất lượng;

o   Tổ chức, nhân sự, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ;

o   Công tác thi đua khen thưởng;

o   Quản lý trang thiết bị và cơ sở vật chất;

o   Hội đồng Khoa học và Đào tạo;

o   Truyền thông và tuyển sinh;

o   Công tác Đảng.

 

Phó Trưởng khoa: TS. Đặng Đại Thọ

Email: ddtho@vku.udn.vn

-          Trực tiếp phụ trách và chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa về các mảng công việc sau:

o   Hoạt động Khoa học và Công nghệ;

o   Hợp tác doanh nghiệp và quốc tế;

o   Công tác sinh viên và Giảng viên chủ nhiệm;

o   Các CLB học thuật, các đội tuyển sinh viên;

o   Phối hợp hoạt động với các tổ chức đoàn thể.

 

 

 

 

BÌNH LUẬN

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Liên kết hữu ích