VKU

KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH


 Ngày đăng: 06-10-2021

- Đào tạo những sinh viên ngành Công nghệ Thông tin ưu tú, năng động, thành thạo tiếng Anh và có kỹ năng nghiệp vụ tốt để đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về nguồn lao động quốc tế trình độ cao trong các lĩnh vực liên quan; - Đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy theo hướng tiếp cận năng lực, tăng cường kỹ năng ứng dụng và thực hành; - Tăng cường trang thiết bị phục vụ việc giảng dạy, học tập và nghiên cứu theo tiêu chuẩn quốc tế; - Nâng cao thương hiệu cho Nhà trường

 Ngày đăng: 05-10-2021

Các công việc tiêu biểu mà các kỹ sư CNTT toàn cầu có thể làm như: phát triển phần mềm/ game, kiểm thử phần mềm, phân tích và thiết kế phần mềm, bảo trì phần mềm cũng như các vị trí điều hành các cấp trong dự án. Tương ứng với các công việc trên kỹ sư CNTT toàn cầu có thể làm ở các công ty chuyên về phát triển, thiết kế phần mềm/ game; công ty tư vấn thiết kế giải pháp công nghệ thông tin cho doanh nghiệp hay các cơ quan, đơn vị vận hành và phát triển ứng dụng của nhà nước cũng như FDI.

 Ngày đăng: 04-10-2021

Tổng khối lượng chương trình đào tạo gồm 151 tín chỉ (không kể Giáo dục thể chất và An ninh quốc phòng) áo dụng cho khóa từ năm 2020. Và từ năm 2021 là 152 tín chỉ

 Ngày đăng: 02-10-2021

Lộ trình đào tạo được chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 (4 học kỳ đầu), Sinh viên được đào tạo để có đủ năng lực làm việc như một Chuyên viên lập trình thực thụ. Sau 2 năm đầu, có thể tham gia làm việc bán thời gian hoặc chính thức tại các doanh nghiệp. Giai đoạn 2 (5 Học kỳ cuối), Sinh viên được trang bị các kiến thức toàn diện và chuyên sâu, các kỹ năng nâng cao của một Kỹ sư ngành Công nghệ thông tin theo định hướng chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm.Liên kết hữu ích