VKU

KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH


 Ngày đăng: 20-05-2021

Kỹ thuật phần mềm là một ngành đào tạo liên quan đến quy trình phát triển phần mềm, cách thức hoạt động và kiểm thử nhằm tạo ra các phần mềm chất lượng cao, đáp ứng sự phát triển của các phẩm phần cứng cũng như ứng dựng vào cuộc sống.

 Ngày đăng: 18-05-2021

Học chuyên ngành kỹ thuật phần mềm làm nghề gì? Chuyên ngành kỹ thuật phần mềm học gì? Có dễ xin việc không?Lương cao như thế nào? Luôn là những câu hỏi được các bạn đang tìm hiểu về ngành kỹ thuật phần mềm thắc mắc khi lựa chọn ngành học.

 Ngày đăng: 18-05-2021

Tổng khối lượng chương trình đào tạo gồm 152 tín chỉ (không kể nội dung Giáo dục thể chất và An ninh quốc phòng). Nội dung chương trình bao gồm các khối kiến thức: Kiến thức giáo dục đại cương (37 TC), Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (115 TC).

 Ngày đăng: 17-05-2021

Lộ trình đào tạo được chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 (4 học kỳ đầu), Sinh viên được đào tạo để có đủ năng lực làm việc như một Chuyên viên lập trình thực thụ. Sau 2 năm đầu, có thể tham gia làm việc bán thời gian hoặc chính thức tại các doanh nghiệp. Giai đoạn 2 (5 Học kỳ cuối), Sinh viên được trang bị các kiến thức toàn diện và chuyên sâu, các kỹ năng nâng cao của một Kỹ sư ngành Công nghệ thông tin theo định hướng chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm.Liên kết hữu ích