VKU

KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH


 Ngày đăng: 20-05-2021

DS&AI - Ngành Học Đón Bắt Xu Thế Thời Đại DS&AI (Data Science & Artificial Intelligence) đang nổi lên như một lĩnh vực khoa học, công nghệ quan trọng. Lĩnh vực này liên quan đến các kiến thức về xử lý, khai phá, phân tích và trực quan hóa dữ liệu, thông minh hóa các hệ thống CNTT,… Các tiến bộ của DS&AI đã cho ra đời những sản phẩm công nghệ thông minh, chất lượng cao với khả năng tự động hóa, tư vấn, dự báo, cá nhân hóa người dùng,.. nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống. DS&AI

 Ngày đăng: 18-05-2021

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có cơ hội làm việc tại các đơn vị, bộ phận chuyên về CNTT; các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp ứng dụng CNTT; đảm nhiệm các công việc chuyên sâu về KHDL&TTNT.

 Ngày đăng: 17-05-2021

Tổng khối lượng chương trình đào tạo gồm 152 tín chỉ (không kể nội dung Giáo dục thể chất và An ninh quốc phòng). Nội dung chương trình bao gồm các khối kiến thức: Kiến thức giáo dục đại cương (37 TC), Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (115 TC).

 Ngày đăng: 17-05-2021

Lộ trình đào tạo chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 gồm 4 học kỳ đầu: Sinh viên được đào tạo để có đủ năng lực làm việc như một Chuyên viên lập trình thực thụ. Sau 2 năm đầu, có thể tham gia làm việc bán thời gian hoặc chính thức tại các doanh nghiệp. Giai đoạn 2 gồm 5 Học kỳ tiếp theo: Sinh viên được trang bị các kiến thức toàn diện và chuyên sâu, các kỹ năng nâng cao của một Kỹ sư ngành Công nghệ thông tin theo định hướng chuyên ngành Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo.Liên kết hữu ích