Mục Đích


Cuộc thi lập trình online 2022 nhằm tạo sân chơi, cạnh tranh lành mạnh giữa các sinh viên trong lập trình, tìm giải thuật hay để giải quyết các bài toán.

Khơi tính sáng tạo, lòng đam mê cho các bạn sinh viên đam mê lập trình, qua đó có thể trao đổi, học hỏi lẫn nhau.

Thông qua cuộc thi, các nhà tuyển dụng có thể đánh giá, xem xét và tiếp nhận nguồn nhân lực cho công ty.


Thành phần tham gia


Tất cả sinh viên thuộc trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt – Hàn đam mê lập trình, thử thách bản thân.


Thời gian và địa điểm tổ chức


Thời gian tổ chức:

Vòng Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc
Vòng khởi động 10/03/2022 12/03/2022
Vòng 1 13/03/2022 16/03/2022
Vòng 2 16/03/2022 19/03/2022
Vòng chung kết 20/03/2022 26/03/2022

CÁC VÒNG DỰ THI


Thông tin các vòng thi được công bố tại địa chỉ:

Tham gia cuộc thi : https://bit.ly/SpringCodeChallenge

Sau mỗi vòng thi (trừ vòng thi khởi động), 20% thí sinh có điểm thấp nhất hoặc nhận điểm 0 sẽ bị loại khỏi danh sách tham dự vòng tiếp theo.

1. Vòng khởi động: 10/03/2022 – 12/03/2022

Vòng khởi động nhằm mục đích cho sinh viên làm quen với sân chơi, luật chơi để chuẩn bị cho các vòng chính thức từ vòng 1 đến vòng chung kết

Những sinh viên không tham gia vòng khởi động cũng có thể tham dự các vòng thi chính thức.

2. Vòng 1 : 13/03/2022 – 16/03/2022

Đề thi vòng một sẽ được công bố trên website trong thời gian 13/03/2022 – 16/03/2022. Thí sinh chỉ được phép nộp bài thi trong thời gian trên.

Tất cả sinh viên vượt qua vòng một sẽ được tham gia tiếp để thi tiếp vòng 2. Trong đó, 3 người đầu tiên sẽ được nhận tiền thưởng vòng một theo tỷ lệ 50 : 30 : 20 từ cao xuống thấp.

3. Vòng 2 : 16/03/2022 - 19/03/2022

Đề thi vòng 2 sẽ được công bố trên website trong thời gian 16/03/2022 – 19/03/2022. Thí sinh chỉ được phép nộp bài thi trong thời gian trên

Tất cả sinh viên vượt qua vòng hai sẽ được tham gia tiếp để thi tiếp vòng chung kết. Trong đó, 3 người đầu tiên sẽ được nhận tiền thưởng vòng hai theo tỷ lệ 50 : 30 : 20 từ cao xuống thấp

4. Vòng chung kết : 20/03/2022 - 26/03/2022

Đề thi vòng chung kết sẽ được công bố trên website trong thời gian 20/03/2022 – 26/03/2022. Thí sinh chỉ được phép nộp bài thi trong thời gian trên.

Kết quả vòng một sẽ lấy ra danh sách 3 người giành chiến thắng chung cuộc. và sẽ được nhận tiền thưởng vòng chung kết theo tỷ lệ 50 : 30 : 20 từ cao xuống thấp.Giải thưởng


Giải thưởng các vòng thi sẽ không cố định tùy vào mức tài trợ thêm của thành viên tài trợ.

Tiền thưởng cố định (tối thiểu) các vòng như sau:

Vòng 1:
 • 1 Giải nhất 250.000 đồng tiền chuyển khoản
 • 1 Giải nhì 150.000 đồng tiền chuyển khoản
 • 1 Giải ba 100.000 đồng tiền chuyển khoản
Vòng 2:
 • 1 Giải nhất 500.000 đồng tiền chuyển khoản
 • 1 Giải nhì 300.000 đồng tiền chuyển khoản
 • 1 Giải ba 200.000 đồng tiền chuyển khoản
Vòng 3:
 • 1 Giải nhất 750.000 đồng tiền chuyển khoản
 • 1 Giải nhì 450.000 đồng tiền chuyển khoản
 • 1 Giải ba 300.000 đồng tiền chuyển khoản
Vòng 4:
 • 1 Giải nhất 1.000.000 đồng tiền chuyển khoản
 • 1 Giải nhì 600.000 đồng tiền chuyển khoản
 • 1 Giải ba 400.000 đồng tiền chuyển khoản

CÁCH THỨC NHẬN GIẢI


Chuyển khoản trực tiếp ngay khi kết thúc mỗi vòng thi bằng tài khoản thí sinh đăng kí trên hệ thống.


THÔNG TIN LIÊN HỆ


Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ với Ban tổ chức theo địa chỉ: Đoàn Khoa Khoa học máy tính, trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền Thông, Đại học Đà Nẵng.

Email: Lcd_khmt@vku.udn.vn

Video